" اگر شما صاحب اثر هستید "

چنانچه صاحب اثر هستید می توانید با ارسال یک ایمیل با ذکر موارد ذیل از انتشار اثر خود در رسانه "آوای من " جلوگیری به عمل آوردید :

" چنانچه اثری غیر مجاز بوده و یا حاوی فحش ، توهین ، محتوای مجرمانه باشد "